40-lecie ZSEiT

Zjazd Absolwentów

Zapraszamy serdecznie
na obchody Jubileuszu 40-lecia naszej szkoły dnia 13.X. 2017 r.
Szczegóły i zapisy pod poniższym odnośnikiem.

więcej

Organizowana w roku szkolnym 2017/2018 pod hasłem "Wyzwania współczesnego rynku pracy"

więcej

Technik elektronik

Zajmuje się instalacją,   montażem,    konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.

Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

Organizuje i wykonuje prace związane z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej; montuje i demontuje urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej; kontroluje pracę urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej; wykonuje konserwację oraz naprawę urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

Technik mechatronik

Projektuje  i  wytwarza części  oraz  zespoły   maszyn  i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania   maszynami  i urządzeniami   łączące   w   sobie  elektronikę,   informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę; opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych; instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice.

Technik elektryk

Uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji,   montażu,   eksploatacji,  naprawach i utrzymywaniu    w      ruchu aparatury,  maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów   zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomoc techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Technik teleinformatyk

Projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka,     elektronika    i     technika     telekomunikacji; uruchamia zestawy komputerowe; instaluje oprogramowanie  teleinformatyczne; diagnozuje stan techniczny       komputerów    oraz      naprawia i konserwuje sprzęt komputerowy, teletransmisyjny i teleinformatyczny. 
 

Aktualności

więcej

Galeria zdjęć

więcej

Wirtualna wycieczka

więcej

Kalendarz roku szkolnego

więcej

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70