Offenburg

logo miasta Offenburg logo miasta Olsztyn

Współpraca międzynarodowa

Gewerblich-Technische Schule Offenburg –

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Wymiana uczniowska między Gewerblich – Technische Schule Offenburg i ZSEiT w Olsztynie rozpoczęła się w roku 2000 i trwa nieprzerwanie do dziś. Jej inicjatorką była fundacja „Maria und Georg Dietrich Stiftung”

Celem współpracy jest budowanie dobrych relacji polsko-niemieckich, nawiązywanie przyjaźni, pokonywanie barier językowych i wzajemnych uprzedzeń.

Podczas pobytu w Niemczech uczniowie z Polski poznają codzienne życie i zainteresowania swoich kolegów, uczą się języka oraz zwiedzają najciekawsze miejsca. Stałym punktem programu są również wizyty w firmach i zakładach pracy. Tam uczniowie zapoznają się z procesami technologicznymi oraz z całym zapleczem: urządzeniami i maszynami produkcyjnymi.

Każdego roku realizowane są techniczne projekty, związane z elektroniką, mechatroniką i odnawialnymi źródłami energii.

Należą do nich między innymi:

1.     Budowa modelu elektrownii wiatrowej

2.     Produkcja i wytwarzanie pneumatycznie tłoczonych plakietek

3.     Budowa i programowanie mobilnego robota sterowanego za pomocą mikrokontrolera

Inne ciekawe przykłady realizacji projektów znajdują się w zakładce PROJEKTY

Partnerska współpraca zapewnia kontakty , które pogłębiamy w duchu zjednoczonej Europy. Nauczyciele mają możliwość wymiany doświadczeń pedagogicznych, a uczniowie poznawania metod nauczania w różnych szkołach zawodowych.

2015 Model parkingu sterowanego mikroprocesorowo Model
parkingu
2014 Turbina wiatrowa Turbina
wiatrowa
2013 Produkcja i wytwarzanie pneumatycznie tłoczonych plakietek Stempel
pneumatyczny
2012 Latarka zasilana energią słoneczną Latarka
fotowoltaiczna
2011 Lampa solarna Lampa
solarna
2010 Projektowanie i wytwarzanie identyfikatorów elektronicznych Identyfikatory
elektroniczne
2009 Program do sprawdzania sensora odległości do urządzenia bezkolizyjnego parkowania pojazdów Sensor
parkowania
2008 Robot mobilny sterowany za pomocą mikrokontrolera Robot
mobilny
2007 Projekt mechatroniczny - mechaniczny bączek Mechaniczny
bączek
2006 ? Wymiana doświadczeń
2005 Porównanie warunków życia na Warmii i Mazurach oraz w regionie Ortenau Porównanie
regionów partnerskich
2004 Alternatywne źródła energii Alternatywne
źródła energii
2003 Projektowanie cyfrowych układów sterujących Układy
sterujące
2002 Sterowanie urządzeń za pomocą techniki cyfrowej Sterowanie
cyfrowe
2001 Porównanie warunków życia w Olsztynie i Offenburgu Porównanie
miast partnerskich
2000 Jak młodzi ludzie widzą swoje Ojczyzny Łamanie
stereotypów
 


Offenburg

WSTECZ

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn


Technikum Olsztyn – Szkoła Zawodowa Olsztyn © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo