Wielkość tekstu: A A A Drukuj stronę

Jesteś tutaj: Strona głównaUczniowieCISCO

CISCO

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.


Program akademii sieciowej Cisco jest stale i na bieżąco aktualizowany. Chodzi o to, aby uczestnicy kursów uzyskiwali wiedzę odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki. Jednocześnie program zakłada stałe kontakty pomiędzy Cisco a akademiami prowadzącymi zajęcia kursowe. Taka dwustronna komunikacja pozwala na uaktualnianie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy.

Program Cisco Networking Academy ma strukturę hierarchiczną. Umożliwia ona efektywne szkolenie instruktorów akademii oraz stałą kontrolę i wspomaganie niezbędne do utrzymania właściwego poziomu dydaktycznego.

program zajęć:
Zajęcia trwają cztery semestry i są realizowane w ciągu dwóch semestrów szkolnych.

semestr 1

1. Wprowadzenie
    Podstawy budowy komputera
    Podstawowa terminologia sieciowa
    Pojęcie przepustowości sieci
2. Model OSI/ISO
    Ogólne pojęcia związane z komunikacją w sieciach
    Budowa modelu OSI
    Porównanie modeli OSI i TCP/IP
3. Sieci lokalne (LAN)
    Podstawowe urządzenia stosowane w budowie sieci lokalnych
    Ewolucja urządzeń sieciowych
    Budowa sieci lokalnych
4. Sygnały elektryczne
    Sygnały i szumy w systemach komunikacyjnych
    Kodowanie sygnałów w sieci
5. Warstwa 1 - media, połączenia, kolizje
    Najczęściej wykorzystywane media
    Komponenty warstwy 1
    Kolizje; domeny kolizyjne
    Podstawowe fizyczne topologie sieci
6. Technologie warstwy 2
    Standardy LAN
    Adresacja na poziomie warstwy 2
    Protokół dostępu do medium (MAC)
    Podstawowe fizyczne topologie sieci
    Wprowadzenie do sieci typu Ethernet, IEEE 802.3, Token Ring, FDDI
    Urządzenia operujące na warstwie 2
    Usuwanie prostych problemów w sieci Ethernet
7. Podstawy projektowania sieci
    Identyfikacja miejsc montażu urządzeń sieciowych
    Okablowanie horyzontalne i szkieletowe
    Tworzenie dokumentacji projektowej
    Problemy związane z uziemieniem kabli
    Problemy związane z zasilaniem
8. Budowa okablowania strukturalnego
    Opracowanie projektu
    Instalacja gniazd RJ-45, montaż kabli ściennych
9. Warstwa 3 (IP)
    Organizacja adresacji IP
    Wybór ścieżki doręczenia pakietu
    Adresy zarezerwowane
    Tworzenie podsieci
10. Protokoły warstwy 3
    Urządzenia pracujące na warstwie 3
    Komunikacja między sieciami
    Protokół ARP
    Protokoły typu IGP i EGP
11. Warstwa 4 (transportowa)
    Funkcjonalność warstwy 4
    Protokoły TCP i UDP - podstawy
12. Warstwy sesji, prezentacji i aplikacji
semestr 2

1. Powtórka wiadomości z SEMESTR u 1
    Model OSI/ISO
    Sieci lokalne
    Adresacja IP
2. Sieci rozległe (WAN)
    Enkapsulacja pakietów w sieciach WAN
    Wybór ścieżki doręczenia pakietu
3. Konfiguracja routera - podstawy
    Metody konfiguracji
    Konfiguracja interfejsów
    Podstawowe metody diagnozowania sieci
    Rozwiązywanie problemów z routerami
4. Uaktualnianie systemu operacyjnego routera
    Numeracja wersji IOS, nazewnictwo obrazów systemu
    Proces instalacji nowej wersji systemu
    Proces konfiguracji routera w wypadku usunięcia startowego pliku konfiguracyjnego
5. Protokoły TCP i IP - rozszerzenie wiadomości
    Enkapsulacja danych w warstwie transportu
    Porty; standardowe usługi sieciowe
    Algorytmy kontroli ilości przesyłanych danych
    Datagram IP
    Fragmentacja i defragmentacja pakietów
    Rola protokołu ICMP w transmisji danych
6. Adresacja IP i DNS
    Projektowanie adresacji sieci podzielonej na podsieci
    Odwzorowanie nazw domenowych na adresy IP
7. Protokoły dynamicznego wyznaczania tras pakietów
    Koncepcja dynamicznego ustalania tablicy routingu
    Klasyfikacja protokołów routingu dynamicznego
    Podstawowe protokoły routingu wewnętrznego - RIP, IGRP
    Techniki rozwiązywania problemów
semestr 3

1. Powtórka wiadomości z SEMESTR u drugiego
    Model OSI/ISO
    Routing i protokoły routingu
2. Przełączanie w sieciach LAN
    Omówienie problemów komunikacyjnych występujących w sieciach LAN
    Tryb full-duplex i Fast Ethernet
    Przełączanie i VLAN-y
    Tworzenie drzewa rozpinającego
3. Wirtualne sieci LAN
    Segmentacja sieci lokalnych
    Rozpinanie VLAN-u na wielu switchach
    Współpraca z routerami
    Statyczne sieci wirtualne
    Dynamiczne sieci wirtualne
    Korzyści płynące ze stosowania VLAN
4. Projektowanie sieci LAN
    Cele projektowania sieci LAN
    Metodologia projektowania sieci LAN
    Projektowanie sieci z uwzględnieniem podziału na warstwy OSI/ISO
5. Protokoły routingu: IGRP
    Przypomnienie zadań warstwy sieciowej
    Protokoły routowalne i routujące
    Właściwości protokołów distance-vector
    Działanie protokołu IGRP
6. Listy kontroli dostępu (ACL)
    Wprowadzenie do ACL
    Sposoby konfiguracji ACL-i
    Standardowe listy kontroli dostępu
    Rozszerzone listy kontroli dostępu
    Nazwane listy kontroli dostępu
    Umieszczanie i weryfikowanie ACL
7. Novel IPX
    Stosowanie routerów Cisco w sieciach Netware
    Enkapsulacja Novell
    Routowanie Novell
    Konfiguracja protokołu IPX
    Monitorowanie i zarządzanie sieciami opartymi o IPX
8. Zarządzanie sieciami
    Wymagania dokumentacyjne
    Bezpieczeństwo w sieci
    Czynniki zewnętrzne
    Wydajność sieci
    Zarządzanie serwerami
semestr 4

1. Przypomnienie wiadomości z SEMESTR u trzeciego
    Przełączanie w sieciach LAN
    Sieci wirtualne
    Projektowanie sieci LAN
    Protokoły routingu
    Listy kontroli dostępu
    Protokół IPX
2. Sieci rozległe
    Technologie stosowane w sieciach WAN
    Urządzenia wykorzystywane w WAN
    Korelacja pomiędzy WAN a modelem OSI/ISO
    Protokoły enkapsulacji w WAN
    Sposoby tworzenia połączeń w WAN
3. Projektowanie sieci rozległych
    Wymagania nakładane na sieci WAN
    Problemy związane z integracją WAN i LAN
    Metodologia projektowania sieci WAN
    Hierarchiczne podejście do projektowania sieci WAN
4. Protokół PPP
    Komponenty protokołu PPP
    Negocjacje towarzyszące tworzeniu sesji
    Autentykacja w PPP
5. ISDN
    Wprowadzenie do ISDN
    Korelacja z modelem OSI/ISO
    Tryby BRI i PRI
    Konfiguracja ISDN
    Routing Dial-on-Demand
6. Frame Relay
    Wprowadzenie do FR
    Definicje podstawowych pojęć związanych z FR
    Omówienie LMI (implementacji FR firmy Cisco)
    Podstawowa konfiguracja i weryfikacja FR
7. Zarządzanie sieciami
    Administracyjna strona zarządzania sieciami
    Monitorowanie sieci
    Problemy występujące w sieciach i ich rozwiązywanie
    Oprogramowanie wspierające zarządzanie sieciami
8. Przegląd materiału do egzaminu Network +
    Postawowe pojęcia związane z sieciami
    Przegląd zadań wszystkich warstw modelu OSI/ISO
    Łączność zdalna
    Bezpieczeństwo
    Implementacja, zarządzanie i opieka nad sieciami
    Rozwiązywanie problemów występujących w sieciach
9. Przegląd materiału do egzaminu CCNA
    Model OSI/ISO
    Tworzenie i planowanie podsieci
    Zarządzanie routerami
    Przełączanie w sieciach LAN
    Sieci wirtualne

WSTECZ

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn


Technikum Olsztyn – Szkoła Zawodowa Olsztyn © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo