IT team

Typ projektu:

Projekt Partnerski Leonardo da Vinci 2009

Tytuł projektu:

Technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotów ścisłych związanych z elektroniką, automatyką, mechatroniką oraz budownictwem

Kraje partnerskie:

Polska, Rumunia, Turcja, Belgia

Język roboczy projektu:

Angielski

Z Polski udział biorą:

1) Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, http://wsinf.edu.pl
2) Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania, http://www.owsiiz.edu.pl
3) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, http://www.zset.olsztyn.pl

Celem projektu jest podjęcie następujących kwestii:
- podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności w zakresie technologii informacyjnych
nauczycieli poprzez zastosowanie modułów szkoleniowych dotyczących wykorzystania IT
jako narzędzia dla nauczycieli oraz przygotowywania materiałów szkoleniowych,
- motywowanie uczniów oraz stymulowanie ich kreatywności a także zachęcanie do pracy w
grupach poprzez: tworzenie grup międzynarodowych (obejmujących nauczycieli oraz
uczniów z innych krajów Unii Europejskiej),
- umożliwianie uczenia się w grupach rówieśniczych z wykorzystaniem wspólnych narzędzi,
- poprawa atrakcyjności lekcji/modułów/szkoleń,
- uznawanie kompetencji i umiejętności związanych z technologiami informacyjnymi
nauczycieli i uczniów zdobytych zarówno w ramach kształcenia formalnego jak i poza
formalnego.
- wymiana doświadczeń pomiędzy systemami kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach
objętych partnerstwem,
- rozwój i wdrażanie wspólnych narzędzi szkoleniowych do systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego w krajach objętych partnerstwem,
- przewidywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy,
- rozwój umiejętności współpracy, komunikacji zawodowej wśród uczniów,
- rozwój osobisty osób kształcących się oraz kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Rezultatem projektu będzie stworzenie Wirtualnego Środowiska Edukacyjnego – strony internetowej projektu, która będzie źródłem materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w szkolnictwie zawodowym. Ponadto rezultaty projektu zostaną zebrane na płycie CD i zaprezentowane podczas spotkania kończącego projekt.
Idea projektu symbolizuje ducha europejskiego oraz ilustruje wartość współpracy europejskiej. Planowane działania zmierzają do ułatwienia wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami i uczniami systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach zaangażowanych w projekt. W celu osiągnięcia założonych celów, stworzone zostaną grupy robocze z czytelnie określonymi zadaniami obejmujące zarówno nauczycieli jaki i uczniów/studentów.
Językiem roboczym projektu będzie język angielski.


WSTECZ

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn


Technikum Olsztyn – Szkoła Zawodowa Olsztyn © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo