Leonardo da Vinci

 

Tytuł projektu: Komunikacja elektroniczna pomiędzy szkołą i rodzicami.

 

Strona internetowa: http://ecom4s2p.mixxt.com/

 

Od 2010 roku nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie dotyczącym wykorzystania narzędzi elektronicznych do komunikowania się szkoły z rodzicami uczniów. Projekt jest finansowany z budżetu programu Leonardo da Vinci (http://leonardo.org.pl).

Komunikacja pomiędzy szkołą i rodzicami uczniów ma kluczowe znaczenie dla budowania relacji opartych na zaangażowaniu i zaufaniu rodziców. Zaangażowanie rodziców prowadzi z kolei młodzież do rozwoju i pozytywnych  efektów w przyszłości. Celem projektu jest poznanie roli nowych narzędzi w tej komunikacji, takich jak ICT i odkrycie barier, które utrudniają komunikację. Będą przeprowadzone badania dotyczące sposobów wykorzystania narzędzi elektronicznych w komunikowaniu się pomiędzy szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe a rodzicami kształcącej się tam młodzieży. Celem tych badań jest poznanie roli jaką odgrywają nowe technologie takie jak: telefon komórkowy, poczta elektroniczna, strona internetowa szkoły, blogi, platformy e-learningowe, i portale społecznościowe, np. Facebook, Twitter itp., w komunikacji z rodzicami. Dodatkowo te sposoby komunikacji będą badane pod kątem ich efektywności prowadzącej do zaangażowania rodziców w życie szkoły.   

INSTYTUCJE PARTNERSKIE

Belgia - Limburg - Katholieke Hogeschool Limburg - koordynator projektu
Francja - Awinion - Universite´ d’Avignon et des Pays de Vaucluse
Hiszpania - Zaragoza - Institute for the Development of Innovation
Niemcy - Gϋstrow - Institut fϋr Bildung und Forschung GmbH
Cypr - Nikozja - Cyprus Neuroscience & Technology Institute
Turcja - Samsun - Tekkekoy Halk Egitim Merkezi
Turcja - Trabzon - Kavakmeydan Vocational Trade High School
Polska - Lubin - Zespół Szkół nr 1
Polska - Olsztyn - Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

SPOTKANIE ROBOCZE

W dniach 17.06.2011 - 29.06.2011 odbyło się spotkanie wszystkich partnerów. Organizatorem był Bilse - Institut z Gustrow z Niemiec.

W czasie spotkania odbyły się prezentacje instytucji partnerskich. Ustalono zadania do realizacji w czasie trwania całego projektu. Przedstawiono przygotowane prezentacje na temat e-komunikacji. Dyskutowano nad zmianami dotyczącymi strony internetowej oraz logowania na platformie. Pracowano nad sposobami rozpowszechniania projektu.

SPOTKANIE BILATERALNE

W dniach 5.04.2011 – 11.04.2011 zostało zorganizowane spotkanie bilateralne. Gospodarzem był Cyprus Neuroscience& Tehnology Instytute z Nikozji.

Przedstawiono prezentacje:

  1. Przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci od internetu.
  2. Możliwości nauczania przez telefon komórkowy.

W ramach wizyty na Uniwersytecie obserwowano zajęcia ze studentami, uczestniczono w spotkaniu z dyrektorem Uniwersytetu, przeprowadzono rozmowy z pracownikiem socjalnym, zajmującym się problemami studentów.

W Instytucie „Dias” przedstawiono rządowy projekt dotyczący e-komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami i uczniami. Zapoznano z formami współpracy poprzez email, videokonferencję, forum dyskusyjne. Omawiano korzyści i problemy wynikające z korzystania z programu.

SPOTKANIE ROBOCZE

W dniach 22.11.2011 – 24.11.2011 odbyło się drugie spotkanie wszystkich partnerów na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Saragossie.

W Hiszpanii omawiano systemy edukacyjne w poszczególnych krajach. Przedstawiano możliwości nowoczesnych technologii, z których korzystają nauczyciele takich jak: telefon komórkowy, e-mail, strona internetowa , blog, Facebook, Twitter. Uczestniczący w spotkaniu studenci zaprezentowali formy e-komunikacji stosowane w szkołach Francji, Belgii, Holandii. Zwiedzano typową hiszpańską szkołę średnią, gdzie obserwowano działanie panelu w ramach programu informującego rodziców o postępach uczniów. Przedstawiono także systemy platform edukacyjnych I,E.S.”Santiago Hernandez”: 1. - nauczyciel/rodzice;
2. - rodzice/nauczyciel a także: Wulkan, Librus, Smart School, Fronter, Okulistik.

 

 

 

SPOTKANIE BILATERALNE

W dniach 26 – 30.03.2012 r. zostało zorganizowane kolejne spotkanie bilateralne. Gospodarzem był Instytut Tekkekoy Halk Egitimi Merkezi z miejscowości Samsun w Turcji.

W czasie spotkania przedstawiono prezentacje na temat  systemu edukacyjnego w Turcji, zapoznano z problematyką edukacji w regionie. Zaprezentowano projekt reformy szkolnictwa. W ramach wizyty w Urzędzie Miasta dyskutowano na temat problemów związanych  z nauczaniem młodzieży . W czasie wizyty w szkole obserwowano zajęcia lekcyjne, a następnie dzielono się z nauczycielami  doświadczeniami w zakresie komunikacji z rodzicami.

 

SPOTKANIE ROBOCZE

 

W dniach 7.05.2012 - 9.05.2012 odbyło się ostatnie spotkanie robocze. Gospodarzem był Neuroscience & Technology Institute z Nikozji.Spotkanie poświęcone było podsumowaniu całokształtu prac w ramach projektu "Komunikacja elektroniczna pomiędzy szkołą i rodzicami". Grupy reprezentujące dany kraj po kolei przedstawiały swoją dotychczasową działalność. Po każdej prezentacji odbywała się dyskusja. Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w anonimowej ankiecie poświęconej ocenie poszczególnych elementów projektu. Wspólnie opracowywano dokumentację ewaluacyjną. Ogólnego podsumowania dokonał koordynator projektu Gerard Gielen.

 W programie spotkania umieszczono również zwiedzanie placówki, przedstawienie jej działalności i dorobku oraz aktualnie wprowadzanych projektów na temat możliwości nauczania przez telefon komórkowy oraz przeciwdziałania uzależnieniu dzieci od internetu. Ponadto dr Yannis Laouris promował swoją książkę na temat współczesnego Cypru.

 

 


WSTECZ

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37 A 10- 144 Olsztyn


Technikum Olsztyn – Szkoła Zawodowa Olsztyn © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo