ALNEA Spółka z o.o.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ W-M SSE – ZSEIT – ALNEA

 

5 kwietnia 2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbył się Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy, którego organizatorami byli – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, współorganizatorem – Ministerstwo Edukacji Narodowej, a partnerami przedsięwzięcia – Prezydent Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.

Podczas wydarzenia zostało podpisane trójstronne porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy: Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA, Zespołem Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie oraz Alnea sp. z o.o. Podpisy pod dokumentem złożyli: Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu W-M SSE SA, Grzegorz Górski – Dyrektor ZSEiT w Olsztynie oraz Krzysztof Kamiński – Prezes Zarządu Alnea sp. z o.o. Kierując się troską o wysoki poziom kształcenia młodzieży oraz mając na uwadze tworzenie korzystnych warunków rozwoju szkolnictwa zawodowego i umożliwienia uczniom dostępu do nowoczesnych urządzeń i technologii, strony porozumienia zadeklarowały w podpisanym porozumieniu m.in.:

  • sprawowanie opieki nad klasami na kierunku technik mechatronik;
  • organizowanie praktyk uczniowskich, wizyt w siedzibie Alnea zorganizowanych grup uczniowskich, wykładów;
  • współdziałanie w tworzeniu programów nauczania i wspieranie ich realizacji;
  • informowanie przedsiębiorców działających w obszarze W-M SSE o realizowanym kształceniu zawodowym w ZSEiT;
  • informowanie ZSEiT o potrzebach zatrudnienia absolwentów i kształceniu w zawodach poszukiwanych przez pracodawców.

http://www.wmsse.com.pl/porozumienie-o-wspolpracy-partnerskiej-w-m-sse-zseit-alnea/?fbclid=IwAR24NHKABUMpNn6ngAJmpZ7TRimry3vNrGL7gWDVfny_AoLEmAWFwaWCmZU

Porozumienie o współpracy partnerskiej

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70