Centrum Kształcenia Ustawicznego

Poznaj nas bliżej

 • Jesteśmy publiczną, samorządową placówką, umożliwiającą osobom dorosłym, poprzez organizację kształcenia, dokształcania i doskonalenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji ogólnych i zawodowych.
  Organem prowadzącym Centrum jest Miasto Olsztyn. Nadzór pedagogiczny nad Centrum sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Nasi użytkownicy

 • Oferta edukacyjna skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim ludzi dorosłych.

Czym się zajmujemy

 • Prowadzimy szkoły dla dorosłych - Zaoczną Szkołę Policealną kształcącą w zawodach technik elektryk i technik elektronik.
  Przeprowadzamy egzaminy eksternistyczne.
  Prowadzimy szkolenia i kursy, również realizowane na zamówienie.

Podstawowe informacje o jednostce

PODSTAWOWE INFORMACJE

Centrum Kształcenia Ustawicznego ( w Zespóle Szkół Elektroniczych i Telekomun.)
10-144 Olsztyn, ul. Bałtycka 37 A
Nr kier: 89; centrala: 895275191; tel. bezp.: 0-89 527 92 65; fax: 895226970
Adres internetowy: http://www.zset.olsztyn.pl
Adres e-mail: sekretariat@zset.olsztyn.pl
gmina m. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
NIP: [7391017734], REGON: [280019413]     . . . < Więcej >
KIEROWNIK JEDNOSTKI
Imię i Nazwisko: Salczyński Krzysztof
Od kiedy zatrudniony w Urzędzie: 24-05-90
Czy pracownik Urzędu: Tak
Wiek:  
Poziom wykształcenia: Wyższe
Kierunek wykształcenia: matematyka
Adres e-mail: dyrektor@zset.olsztyn.pl
INFORMACJE STATYSTYCZNE
Kod terytorialny GUS: 8042B
Numer NIP: 7391017734
Numer REGON: 280019413
Numer rachunku bankowego: 68124015901111000014652040
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Nazwa organu tworzącego:
Miasto Olsztyn

Opłaty, ceny usług

 • Nauka w szkołach jest bezpłatna. Opłaty za egzaminy eksternistyczne reguluje § 19 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2006 w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2006 r. nr 6, poz. 36.) Opłaty za szkolenia i kursy są zależne od rodzaju kursu, czasu trwania, ilości uczestników etc.

Sposoby załatwiania spraw

 • Dyżury kadry kierowniczej w godz.od 7:30 do 15:30
 • Poniedziałek - Dyrektor
 • Wtorek - Wicedyrektor
 • Środa - Kierownik Szkolenia Praktycznego
 • Czwartek - Kierownik CKU
 • Piątek - Wicedyrektor

Godziny otwarcia

 • Sekretariat czynny: Pn - Pt 7:00 - 15:00

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70