Kierunki kształcenia

Wypełnij podanie i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły online
Elektronik

Jeżeli:

  • interesujesz się elektroniką i informatyką,
  • jesteś ambitny, kreatywny, twórczy i lubisz wyzwania,
  • chcesz rozwijać swoje zainteresowania ogólnokształcące i techniczne,
  • chcesz chodzić do szkoły przyjaznej uczniowi,
  • wybierasz się na studia techniczne,
  • chcesz mieć w przyszłości ciekawą i dobrze płatną pracę,

to najlepsza szkoła dla Ciebie!

Zobacz prezentację naszej szkoły.

W naszej szkole masz możliwość nauki jednego z 6 zawodów:

Informator o zawodach do pobrania

Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn

Nabór na rok szkolny 2016 / 2017

Specjalność (pobierz PDF) Symbol zawodu Liczba oddziałów Liczba miejsc Języki obce
Technik elektryk 311303 1 32

angielski

niemiecki

Technik elektronik 311408 1 32
Technik teleinformatyk 351103 1 32
Technik telekomunikacji 352203 1 32
Technik mechatronik 311410 2 64
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 1 32
Rekrutacja na rok szkolny 2015 / 2016
 

Planowana rekrutacja do
Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie

 

Wejdź na stronę elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Olsztyn

 
Rodzaj czynności Termin Termin postępowania
uzupełniającego
Składanie przez kandydatów wniosków wraz z załącznikami 11.05.2015 - 22.06.2015 17.08.2015 - 19.08.2015
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do oddziałów
dwujęzycznych oraz prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych
i szkoły mistrzostwa sportowego
do 24.06.2015  
Szkoły przyjmują świadectwa i zaświadczenia OKE do 30.06.2015 do godz. 14.00  
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
3.07.2015 godz. 10.00 21.08.2015 godz. 10.00
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole do 7.07.2015 do godz. 14.00 21.08.2015 - 24.08.2015 do
godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc
8.07.2015 godz. 10.00 25.08.2015 godz. 10.00
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Dokumenty do pobrania:

Zasady rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Rekrutacja do bursy:

https://nabor.pcss.pl/olsztyn/bursa/placowki/informacje/2

Harmonogram rekrutacji do burs prowadzonych przez Miasto Olsztyn

Rodzaj czynności Termin Termin postępowania
uzupełniającego
Rodzice wychowanków lub pełnoletni wychowankowie składają deklarację
o kontynuowaniu pobytu – w terminie 7 dni poprzedzających termin
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
4 - 10.05.2015  
Składanie przez kandydatów wniosków wraz z załącznikami 11.05.2015 - 22.06.2015 17.08.2015 - 19.08.2015
Przyjmowanie zaświadczeń potwierdzajacych: przyjęcie do pierwszej klasy /
naukę w szkole, przyjęcie do pierwszej klasy szkoły z oddziałami
sportowymi / mistrzostwa sportowego, korzystanie w poprzednim roku z
bursy. Wprowadzanie danych do Systemu.
do 9.07.2015
godz. 14.00
do 25.08.2015
godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
13.07.2015
godz. 10.00
26.08.2015
godz. 10.00
Potwierdzenie przez kandydata woli zakwaterowania w bursie do 14.07.2015
godz. 14.00
26.08.2015 - 27.08.2015
do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc
15.07.2015
godz. 10.00
28.08.2015
godz. 10.00
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 

Dokumenty do pobrania:

Zasady rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Kryteria ministerialne

Zobacz kryteria rekrutacji

Terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Olsztyn  na rok szkolnych 2016/2017 pobierz PDF
(harmonogram czynności został określony Zarządzeniem nr 4/2016
Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r., załącznik nr 2)

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,
z uwzględnieniem czynności wymienionej
w lp.2 (poniżej).

5 maja-22czerwca  

2016 r.

12 – 18 lipca 2016 r.

25 – 26 lipca 2016 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, która realizuje program nauczania wymagający od kandydata szczególnych indywidualnych predyspozycji, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym, szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej
z oddziałem dwujęzycznym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

5 -20 maja

2016 r.

 

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
w szkole ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym

23 – 31 maja

2016 r.

do 19 lipca 2016 r.

do 27 lipca 2016 r.

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej z oddziałem dwujęzycznym

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do 15 czerwca 2016 r.

do 20 lipca 2016 r.

do 28 lipca 2016 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

7.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

24–28 czerwca 2016 r.

------------------------

 

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

do 30 czerwca 2016 r.

do 21 lipca 2016 r.

do 29 lipca 2016 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

1 lipca 2016 r.

15 lipca 2016 r.

4 sierpnia 2016 r.

18 sierpnia 2016 r.

10.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

4-5 lipca 2016 r.

do 19 lipca 2016 r.

do 4 sierpnia 2016 r.

do 18 sierpnia 2016 r.

11.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

 

do 7 lipca 2016 r.

do 21 lipca 2016 r.

 

do 17 siepnia 2016 r.

do 22 siepnia 2016 r.

12.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej lub informacji o liczbie wolnych miejsc

8 lipca 2016 r.

22 lipca 2016 r.

do 31 sierpnia 2016 r.

Archiwum rekrutacji

Nabór na rok szkolny 2015 / 2016

Specjalność Liczba oddziałów Liczba miejsc Języki obce
Technik elektryk 1 32

angielski

niemiecki

Technik elektronik 1 32
Technik teleinformatyk 1 32
Technik mechatronik 1 32
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1 32
 


Nabór na rok szkolny 2014 / 2015

Specjalność Liczba oddziałów Liczba miejsc Języki obce
Technik elektryk 1 32

angielski

niemiecki

Technik elektronik 1 32
Technik teleinformatyk 1 32
Technik telekomunikacji 1 32
Technik mechatronik 2 64
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1 32

Kalendarz rekrutacji   Regulamin rekrutacji   Zasady rekrutacji

 

Nabór na rok szkolny 2013 / 2014

Specjalność Liczba oddziałów Liczba miejsc Języki obce
Technik elektryk 1 32

angielski

niemiecki

Technik elektronik 2 64
Technik teleinformatyk 1 32
Technik telekomunikacji 1 32
Technik mechatronik 2 64

 

Nabór na rok szkolny  2012 / 2013

Specjalność Liczba oddziałów Liczba miejsc Języki obce
Technik elektryk 1 32

angielski

niemiecki

Technik elektronik 1 32
Technik teleinformatyk 1 32
Technik telekomunikacji 1 32
Technik mechatronik 2 64

Regulamin rekrutacji   Karta pomocnicza   Poradnik dla kandydata

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70