Kursy zawodowe KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (2017-05-17)

W związku z reforma systemu kształcenia zawodowego w Polsce Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie uruchomia Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, które pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności oraz przystąpienie do egzaminów zawodowych.

Kursy będą prowadzone głównie z zakresu kwalifikacji, które są w programie nauczania szkoły, jednakże w przypadku zainteresowania innymi kwalifikacjami możliwe będzie uruchomienie także kursów dla innych zawodów.

Harmonogram

2017-05-22   Początek naboru na kursy
2017-09-10   Koniec naboru na kursy
2017-09-16   Początek zajęć na kursach kwalifikacji zawodowych
2018-LATO   Egzaminy kwalifikacyjne odbędą się w sesji letniej

Wnioski o przyjęcie na kurs

Kwalifikacje informatyczne (technik informatyk 351203)
EE.8 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Kwalifikacje mechatroniczne (technik mechatronik 311410)
EE.2 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Kwalifikacje elektryczne (technik elektryk 311303)
EE.5 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacje teleinformatyczne (technik teleinformatyk 351103)
E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (brak naboru)
E.15 - Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (brak naboru)
E.16 - Montaż i eksploatacja sieci rozległych (brak naboru)

Kwalifikacje elektroniczne (technik elektronik 311408)
E.6 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (brak naboru)
E.20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych (brak naboru)

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70