Dostępne miejsca w oddziałach

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
1 AT TECHNIK AUTOMATYK technik automatyk - dzięki tej specjalności zdobędziesz wiedzę z zakresu: automatyki, pneumatyki, hydrauliki siłowej, obsługi maszyn, systemów sterowania, zagadnień utrzymania ruchu oraz umiejętności analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji. Kierunek objęty patronatem przez Michelin Polska S.A.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka, 
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
32
I EL TECHNIK ELEKTRYK technik elektryk - ucząc się tego zawodu odkryjesz zasady budowy i eksploatacji sprzętu AGD oraz różnego rodzaju instalacji i maszyn elektrycznych. 

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka, 
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
32
I EO TECHNIK ELEKTRONIK technik elektronik - wybierając tę specjalność poznasz podstawy: techniki cyfrowej, nadawania i odbioru sygnałów radiowych, sterowania procesami technologicznymi oraz zasady działania i obsługi komputerów.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka, 
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
32
I OZE TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - wybierając ten kierunek poznasz nowoczesne technologie związane z pozyskiwaniem energii z ekologicznych źródeł odnawialnych, nauczysz się czerpać energię ze słońca, ziemi, wiatru i wody. Najnowsze rozwiązania stosowane w systemach indywidualnego i zbiorowego zaopatrywania w ciepło nie będą miały przed Tobą tajemnic. 

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka, 
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
32
I TI TECHNIK TELEINFORMATYK technik teleinformatyk- ucząc się na tym kierunku pozyskasz wiedzę na temat: nowoczesnych systemów operacyjnych i sieciowych, najnowszych technologii i trendów rozwoju teleinformatyki oraz umiejętności niezbędne do obsługi urządzeń sieciowych. Uzyskasz międzynarodowy certyfikat CCNA, który ułatwi Ci zatrudnienie na stanowisku administratora sieci. Kierunek objęty patronatem przez Wydział Informatyczny Urzędu Marszałkowskiego.

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka, 
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
32
I TK TECHNIK TELEKOMUNIKACJI technik telekomunikacji- wybierając tę specjalność poznasz: nowoczesne systemy transmisji i komunikacji cyfrowej, urządzenia abonencie, strukturę linii i węzłów telekomunikacyjnych. 

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka, 
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
32
I TMA TECHNIK MECHATRONIK technik mechatronik - ten kierunek zapewni Ci wiedzę i umiejętności z zakresu zasad działania układów i urządzeń związanych z elektroniką, informatyką, mechaniką oraz automatyką samochodową i przemysłową. 

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka, 
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
32
I TMB TECHNIK MECHATRONIK technik mechatronik - ten kierunek zapewni Ci wiedzę i umiejętności z zakresu zasad działania układów i urządzeń związanych z elektroniką, informatyką, mechaniką oraz automatyką samochodową i przemysłową. 

Przedmioty punktowane: Fizyka, Język polski, Matematyka, 
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język hiszpański, Język niemiecki, Język rosyjski, Język ukraiński, Język włoski
32

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70