Dzień Edukacji Narodowej

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w piątek obchodził Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczysty apel został rozpoczęty od wprowadzenia sztandaru. Głos zabrał dyrektor szkoły Grzegorz Górski, który podziękował wszystkim nauczycielom za trud włożony w edukację młodych, podziękował również wszystkim pracownikom administracji i obsługi, bez których szkoła nie mogłaby funkcjonować. Podczas apelu uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, a ich wychowawcy otrzymali akty mianowania na wychowawców.

Uczniowie jak co roku w głosowaniu wybierali Nauczyciela Roku, którym w tegorocznej edycji został Pan profesor Mariusz Szumski. Głos zabrali również przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której występowali uczniowie szkoły.

W piątek odbyły się również apele dla starszych klas, podczas których uczniom ze 100% frekwencją zostały rozdane "JEDNORAZOWE BONY RATUNKOWE" zwalniające z kartkówki lub odpowiedzi ustnej oraz wręczono legitymację nowym władzom Samorządu Uczniowskiego.

Dzień Edukacji Narodowej

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70