ELEKTRONIX

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta 2016

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta
 21 października 2016  roku w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna się kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta.
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do składania swoich kandydatur.
Podstawowe zasady i terminy związane z wyborami:

•    Do 24 października powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej przez Samorząd Szkolny
•    Do 4 listopada do godziny 12.00  wyznaczony przedstawiciel Samorządu Szkolnego przyjmuje zgłoszenia kandydatów na radnego
Wyznaczonym przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego jest

Kacper Urbański z kl. III TI
•    Każda szkoła ma jeden mandat
•    Radnym może zostać każdy uczeń szkoły gimnazjalnej i  ponadgimnazjalnej na terenie Gminy Olsztyn, kadencja trawa dwa lata
•    Samorząd Szkolny przygotowuje karty do głosowania z listą kandydatów, opieczętowane pieczątką szkoły (na wybory należy również pobrać z sekretariatu listy uczniów, głosujący uczeń podpisuje się na tej liście przy swoim nazwisku)
•    Wybory przeprowadza komisja szkolna powołana przez Samorząd Szkolny, w pracach komisji nie może brać udziału osoba ubiegająca się o mandat radnego
•    Kandydatów na radnego może zgłosić zespół klasowy, koła zainteresowań działające w szkole, grupy co najmniej 10 osób. Kandydatów zgłasza się w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia terminu wyborów. Lista kandydatów ma być przygotowana przez Samorząd Szkolny najpóźniej 10 dni przed terminem wyborów (zgłoszenia kandydatów z listą podpisów osób zgłaszających przyjmują wyznaczony przedstawiciele Samorządu Szkolnego). Kampania wyborcza rozpoczyna się od dnia ogłoszenia terminu wyborów
•    Kandydować i głosować może każdy uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
•    Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym
•    Wybory są równe (każdemu przysługuje jeden głos) i bezpośrednie (głosować można tylko osobiście)
•    W razie równej liczy głosów odbywa się druga tura wyborów. Na karcie do głosowania umieszcza się tylko kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.

Przewidywany termin wyborów to 9 listopada 2016 roku

 Wszelkich informacji na temat wyborów udziela opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Barbara Bogdanowicz.