Z@kładka 2012/2013

Z@kładka 2011

Pasje uczniów ZSEiT

Nasza Baba

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
Rok szkolny 2016/2017

Przewodniczący: Kacper Urbański kl. III TI
Zastępca przewodniczącego: Artur Baranowski kl. III TMB
Sekretarz: Jakub Dąbrowski kl. III OZE
Członkowie:
Joanna Kujawska kl. I E
Wiktoria Dutkowska kl. I TI
Dominik Wasilewski kl. III TI
Bartosz Prusik kl. II TMA
Emil Sierota kl. II E/TI
Radosław Jankowski kl. II TMA
Bartosz Swacha kl. I TMB
Piotr Kurian kl. I TMB
Dominik Wasilewski kl. III TI

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Barbara Bogdanowicz
Aleksandra Wiśniewska