Konsultacje dla uczniów

Wszyscy uczniowie, którzy chcieliby skorzystać z konsultacji przeprowadzanych w szkole proszeni są o zapoznanie z procedurami oraz harmonogramem konsultacji. Każdy z uczniów, który chciałby uczestniczyć w konsultacjach musi mieć ze sobą podpisane oświadczenie oraz powinien umówić się z nauczycielem, ponieważ jedna grupa uczniów może liczyć maksymalnie 12 uczniów

 

Konsultacje - procedury

Konsultacje - oświadczenie

Konsultacje - harmonogram

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70