Pasowanie uczniów klas pierwszych

Dnia 11.10.2018 roku odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie klas pierwszych oficjalnie dołączyli do społeczności szkolnej Elektronika. Przedstawiciele klas złożyli ślubowanie przy sztandarze szkolnym, natomiast wybrani nauczyciele otrzymali akty mianowania na wychowawców klas pierwszych. Podczas części uroczystej zostały wręczone podziękowania pani Barbarze Bogdanowicz za wieloletnią opiekę nad Samorządem Uczniowskim oraz Bartoszowi Prusikowi za bycie przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Dyrektor Grzegorz Górski oraz przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli pani Magdalenie Czyczyn tytuł Nauczyciela Roku. Podczas części artystycznej apelu każda z klas pierwszych przedstawiła się plakatem oraz wystąpieniem. Uroczystość uświetnił koncert oraz skecz kabaretowy naszych uczniów. 

Pasowanie uczniów klas pierwszych

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70