Patronat Michelin Polska S.A - kierunek technik automatyk

Firma Michelin Polska S.A. od roku szkolnego 2018/2019 obejmie patronatem nowo utworzony kierunek technik automatyk

Celem umowy jest:

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, MICHELIN POLSKA S.A. oraz Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie zawieraj ą umowę patronacką, której celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz zwiększenie liczby przyszłych pracowników w zawodzie automatyk. Dodatkowym celem niniejszej umowy jest zwiększenie zainteresowania młodzieży przedmiotami ścisłymi i technicznymi.

UMOWA PATRONACKA 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70