Politechnika Gdańska ….szansą na realizację marzeń

16 stycznia 2019 roku gościliśmy w szkole pracowników POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ :

Pana Damiana Kużniewskiego  Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej i wiceprezesa spółki Excento  (absolwenta naszej szkoły) oraz Doktora Rafała Krzemianowskiego.

Spotkanie z uczniami było efektem umowy patronackiej miedzy Politechniką i Zespolem Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

Panowie przedstawiali młodzieży metody kształcenia studentów, zwracając uwagę na ogromny potencjał Politechniki w zakresie rozwijania  pasji technicznych młodzieży. Warunki ku temu stwarza nowoczesna baza dydaktyczna Uczelni oraz liczne laboratoria. Zwracali uwagę na ogromne zapotrzebowanie wiedzy technicznej w biznesie. Panowie zachęcali do realizacji pomysłów, wskazując sposób ich finansowania.

Spotkanie było niezwykle interesujące, Panowie z i entuazjazmem opowiadali o możliwościach uczelni, kuszac nas niezwyklością kierunków kształcenia na Politechnice Gdańskiej.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70