Projekt „Dobre kwalifikacje”

Projekt „Dobre kwalifikacje”

Nr wniosku: RPWM.02.04.01-28-0027/17
Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki

Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

 

ULOTKA PROJEKTOWA

 

Celem projektu jest podniesienie umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wejścia na rynek pracy u 30 uczniów z ZSEiT w Olsztynie poprzez współpracę z pracodawcami, dodatkowe kursy oraz staże zawodowe

 

Grupa docelowa: 30 uczniów pełnoletnich z kierunku OZE, elektryk, elektronik, teleinformatyk, mechatronik

 

 

Szczegółowy opis wraz ze wsparciem:

Po zrekrutowani uczniów nastąpi zdiagnozowanie 30 uczniów pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki. Diagnoza zostanie przeprowadzona przez pracownika ZSEiT, który odpowiada za kształcenie praktyczne w szkole.

 

  1. Kurs kompetencji miękkich 10-11.2017 r.:

Kurs z miękkich kompetencji pracowniczych dla 30 uczniów. Program zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy: praca z doradcą zawodowym - nabycie umiejętności z zakresu kompetencji osobistych tj. autoprezentacja: tworzenie cv, rozmowa kwalifikacyjna, własne atuty i zalety, odporność na stres w pracy, praca w grupie, komunikacja.

 

  1. Kursy zawodowe dla uczniów:
  1. Kurs Operator Frezarki CNC – 62h, termin: 12.2017-01.2018 r.
  2. Kurs Programowania Sterowników PLC – 30h, termin: 02.2018 r.
  3. Kurs Fotowoltaika – 48h, termin: 03.2018 r.
  4. Kurs SEP – 30h, termin: 03-05.2018 r.

 

W ramach kursów dla uczniów zapewniony będzie bezpłatny catering i transport na kursy

 

  1. Płatne staże  dla uczniów (termin 05-08.2018 r.):

Staże są silnie ukierunkowane na dostosowanie przyszłych absolwentów do potrzeb regionalnego rynku pracy, wzmocnią ich zdolność i atrakcyjność do zatrudnienia poprzez dodatkowe umiejętności praktyczne. Liczba godzin stażu u pracodawcy - 150h stażu na 1 ucznia. Stażystom przysługuje stypendium za staż w wysokości 1 816, 24 zł netto, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu.


Projekt „Dobre kwalifikacje ”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                                                                               

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70