Składka na Radę Rodziców

W roku szkolnym 2018/2019 składka na Radę Rodziców ustalona  podczas pierwszego zebrania Rady wynosi 60 zł, składka nie jest obowiązkowa.

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców 18 1470 0002 2017 4346 0000 0001. W tytule należy wpisać "Rada Rodziców - imię, nazwisko, klasa"

Fundusze mogą być przeznaczone między innymi na:

  • dofinansowanie wyjazdu klasowego,
  • nagrody na koniec roku,
  • zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły,
  • organizację wycieczek, imprez okolicznościowych oraz upominków dla uczniów z okazji Mikołajek itp.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70