Kierownictwo

Dyrektor

Krzysztof Salczyński

Wicedyrektorzy

Mirosława Dondalska

Grzegorz Strużyński

Wicedyrektor ds. bursy

Maria Tomczyk

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70