Kierownictwo

 

Dyrektor

Grzegorz Górski

 

Wicedyrektor Wicedyrektor
Bożena Symonajć

Mariusz Rydzio

 

Wicedyrektor ds. bursy Kierownik szkolenia praktycznego
Maria Tomczyk Marek Borucki


 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70