Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH  W OLSZTYNIE

W  ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

1.

Julian Rusielewicz

- przewodniczący                   

III TI 

2.

Anna Pisarska

- z-ca przewodniczącego    

I EL

3.

Danuta Biedukiewicz

- skarbnik

II TI

4.

Beata Pawelec

- sekretarz

III TMA

5.

Dorota Bartnicka

- członek                    

III EL

6.

Monika Predko

- członek

II TMB

7.

Wojciech Zalewski

- członek

I  TIA

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

1.

Joanna Jabłonka-Kastrau

- przewodniczący             

II EO

 

2.

Jacek Markowski

- członek

IV EL

 

3.

Wiesław Dębski

- członek

I TMA

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70