Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 

Rok szkolny 2016/2017

 

                                    1. Krystyna Byra                               - przewodnicząca III E

                                    2. Jacek Żukowski                            - z-ca przewodniczącej III TMB

                                    3. Kamila Sołtys-Kaziniec                 - skarbnik III TI

                                    4. Joanna Wyrwas                            - sekretarz I OZE

                                    5. Krzysztof Harasimowicz                - członek I TK

                                    6. Małgorzata Szyłejko                      - członek I TK

                                    7. Grzegorz Jaworski                        - członek I TK

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

                                           1. Beata Pawelec                               - przewodnicząca I TK

                                     2. Anna Włodarczyk                          - członek IV TI

                                     3. Dariusza Sułkowski                       - członek I TI

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70