Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH  W OLSZTYNIE

W  ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

 

1.

Julian Rusielewicz

- przewodniczący                   

II TI 

2.

Lidia Stasiulewicz

- z-ca przewodniczącego    

III TMA

3.

Dorota Bartnicka

- skarbnik

II EL

4.

Joanna Sierota

- sekretarz

III ETI

5.

Krzysztof Harasimowicz

- członek                    

III EL

6.

Janusz Woronowicz

- członek

I TI

7.

Małgorzata Olkowska

- członek

I TMB

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

1.

Jacek Markowski

- przewodniczący             

III EL

 

2.

Bogusław Domaradzki

- członek

II EL

 

3.

Justyna Parol

- członek

I EL

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70