Technik Automatyk

Chcesz zdobyć zawód po którym masz gwarancję zatrudnienia?

 

Wybierz kształcenie w zawodzie technik automatyk, który powstał pod patronatem największego pracodawcy w Olsztynie, firmy MICHELIN POLSKA S.A.!

 

Po ukończeniu szkoły, jako technik automatyk będziesz posiadał:

  • wiedzę z zakresu automatyki, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej
  • wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń, umiejętność analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów
  • wiedzę techniczną z zakresu obsługi maszyn, a także systemów sterowania czy dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu

Będziesz również przygotowany do:

  • montażu urządzeń i instalacji automatyki,
  • uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki,
  • obsługi urządzeń i instalacji automatyki,
  • przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki, diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

 

ZDOBYCIE KWALIFIKACJI

Podział zawodu na obszary zwane kwalifikacjami pozwala na przygotowanie absolwenta do potrzeb rynku pracy. Zawód technik automatyk podzielony został dwie kwalifikacje, po których uzyskaniu zdobędziesz dyplom technika automatyka (311909):

EE.17 – Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

EE.18 – Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

 

DALSZA EDUKACJA

Uzyskując tytuł technika automatyka nabędziesz umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w następujących zawodach: projektant, technolog, specjalista ds. planowania produkcji, inżynier ds. wdrażania produkcji, konstruktor. Będziesz  miał także możliwość specjalizacji w takich kierunkach jak np.  automatyka przemysłowa , automatyka , konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów , robotyka.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, tak więc dobry automatyk nie powinien mieć  problemów ze znalezieniem pracy.  Technicy automatycy doskonale odnajdują się w odpowiadających ich kwalifikacjom działach technologicznych i konstrukcyjnych. Automatycy zatrudniani są przede wszystkim w firmach produkcyjnych, w których produkcja jest zautomatyzowana,  w  biurach projektujących maszyny, w  laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych, ośrodkach badawczych.  Firmy będące dostawcami rozwiązań z zakresu robotyki i automatyki przemysłowej na potrzeby swoich klientów zajmują się jej kompleksowym projektowaniem, produkcją, uruchomieniem i serwisowaniem.

Wykonujący ten zawód nie tylko projektują maszyny i weryfikują ich działanie, ale także opiniują projekty. Osoby przedsiębiorcze mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

UWAGA! Absolwenci kierunku technik automatyk będą przygotowani do specyfiki pracy w firmie MICHELIN POLSKA S.A. !!

 

ZAROBKI
Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na tym stanowisku wynosi 4 650 PLN brutto. Co drugi automatyk (produkcja) otrzymuje pensję od 3 652 PLN do 5 825 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych automatyków (produkcja) zarabia poniżej 3 652 PLN brutto. Na zarobki powyżej 5 825 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych automatyków (produkcja). *

Jego wysokość zależy głównie od wielkości firmy i doświadczenia pracownika.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70