Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością


4.12.2018r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w ramach projektu  "Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością"  na stanowisko Twórcy programu kształcenia - Nauczyciela z ZSEiT w Olsztynie.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY15.10.2018r. REKRUTACJA NAUCZYCIELI 

Regulamin rekrutacji na szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu w ramach projektu „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością” na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod podanym linkiem: Regulamin

 Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla nauczycieli- szkolenia

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie i zgody uczestnika

 „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością”

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o. oraz Miasto Olsztyn/Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie rozpoczyna realizację projektu „Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością”  nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0017/18  w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie do potrzeb gospodarki i rynku pracy w celu zwiększenia poziomu zatrudnialności uczniów szkoły.

Poniżej przedstawione zostały przewiedziane w projekcie działania:

  1. Doposażenie bazy szkoły w specjalistyczny sprzęt niezbędny do wprowadzenia nowego kierunku oraz przeszkolenie nauczycieli z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu:
  • Stanowisko do montażu oraz demontażu szerokiego spektrum układów BGA oraz SMD,
  • System rentgenowski X-Ray do prześwietlania i diagnozowania pakietów elektronicznych,
  • Zrobotyzowane stanowisko do nadruku pasty lutowniczej.
  1. Organizacja szkolenia dla nauczycieli:
  • Wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach medycznych.
  1. Wprowadzenie nowego kierunku – Technik elektroniki i informatyki medycznej.
  2. Opracowanie programu kształcenia dla nowo utworzonego kierunku.

 

Okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 30.06.2019

 

Wartość projektu – 1 719 489,78 zł

Dofinansowanie z EFS – 1 461 566,31 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa –85 974,49 zł

Wkład własny – 171 948,98 zł

 

 

             

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70