Technik elektryk

Uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji,   montażu,   eksploatacji,  naprawach i utrzymywaniu    w      ruchu aparatury,  maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów   zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomoc techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70