Technik mechatronik

Technik mechatronik  to zawód z przyszłością.

Kierunek ten jest połączeniem elektroniki, mechaniki, automatyki, elektryki, robotyki i   informatyki, a jego absolwent zostanie fachowcem w dziedzinie montażu, programowania, naprawy i eksploatacji maszyn przemysłowych , przemysłowych układów sterowania i elektroniki motoryzacyjnej.

Gimnazjalisto!

Jeżeli  interesujesz się mechaniką i elektroniką masz poczucie dyscypliny i odpowiedzialności, zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność uwagi;  cechuje cię wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna; umiesz radzić sobie ze stresem oraz nie ulegasz frustracji; wykazujesz zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności wybierz kształcenie w zawodzie technik mechatronik. przygotujemy cię do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, matury, wielu kierunków studiów na uczelniach technicznych, zdobycia atrakcyjnej pracy. Jako absolwent kierunku technik mechatronik będziesz właściwie przygotowany do: montowania i uruchamiania przemysłowych instalacji elektrycznych i sterowania maszyn, układów automatyki, instalowania oraz naprawy i prawidłowej eksploatacji maszyn przemysłowych, systemów programowalnych z zastosowaniem sterowników PLC, instalacji przemysłowych sprężonego powietrza i urządzeń korzystających  ze sprężonego powietrza ; czytania  i  wykonywania  rysunków  technicznych  elementów  maszyn i urządzeń  mechanicznych,  elementów  maszyn  i  urządzeń  elektrycznych i elektronicznych oraz schematów montażowych stanowiących dokumentację maszyn i urządzeń. Nauczysz się techniki lutowania z zastosowaniem najnowszych technologii i maszyn ( smt , bga ).  Po ukończeniu szkoły możesz pracować w: przedsiębiorstwach korzystających z maszyn i urządzeń bez względu na charakter ich produkcji w służbach utrzymania ruchu;  firmach produkujących oraz instalujących maszyny i urządzenia przemysłowe (w Olsztynie kilka firm średniej wielkości); firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania sterowania i automatyki z zastosowaniem PLC ; firmach  naprawiających elektronikę samochodową.

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017r.

Technik mechatronik 311410

Kwalifikacje w zawodzie:

EE.02  MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH

EE.21  EKSPLOATACJA I PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH

 

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70