Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

Organizuje i wykonuje prace związane z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej; montuje i demontuje urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej; kontroluje pracę urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej; wykonuje konserwację oraz naprawę urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70