Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

 

Energetyka odnawialna jest zbiorem zagadnień, którymi zajmujemy się od niedawna. Nie oznacza to jednak, że nie warto poświęcić jej uwagi. Jest to jedna z tych gałęzi sektora energetycznego, która rozwija się najszybszym tempie. Duże znaczenie OZE nie jest przypadkowe. Coraz więcej mówi się o konieczności ograniczenia CO2 do atmosfery oraz o konsekwencjach zużycia paliw kopalnych. Zobowiązanie do tego, aby zwiększyć udział odnawialnych źródeł.

Idąc na studia w tym kierunku masz atut, taki, że wiedzę na nich zdobytą można wykorzystać na wiele sposobów. Rozwój OZE pozwala podnosić poziom bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju, stymulować rozwój gospodarczy, tworzyć nowe miejsca pracy i rozwijać nowe technologie.

 

Technik odnawialnych źródeł energii jest ciągle rozwijającym się przyszłościowym zawodem.

 

Młody człowieku!

Jeżeli w kręgu Twoich zainteresowań znajdują się:

- ochrona środowiska;

- energia z zasobów naturalnych (słońce. Ziemia, woda, wiatr);

 

Jako absolwent kierunku OZE będzie przygotowany do:

- stawiania wiatraków;

- montażu instalacji fotowoltaicznych (energia pozyskiwana z promieniowania słonecznego)

- projektowania oraz instalacji pomp ciepła;

- do pracy z programem AutoCad;

- naprawy oraz konserwacji urządzeń OZE;

- i wiele więcej, ale o tym musicie sami się przekonać;

 

Po ukończeniu szkoły z zawodem Technik urządzeń i systemów OZE będziesz miał do wyboru liczne przedsiębiorstwa w kraju oraz za granicą. Jest to kierunek, który pozwoli Ci w przyszłości mieć dobra płacę, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy.

 

Jeżeli jeszcze nie zostaliście zachęceni to poniżej przedstawiamy jeszcze kilka atutów uczenia się w Elektroniku:

- darmowe kursy;

- wycieczki dydaktyczne;

- praktyczne poznanie zasady działania urządzeń i instalacji OZE;

- dobrze wyszkolona kadra nauczycielska;

 

 

Kwalifikacje zgodnie z podstawą programową

BD. 17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD. 18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Zarobki 

W zależności od regionu kraju „młody Technik”, który rozpoczyna pracę zawodową, może zarobić ok. 2 000 zł, a doświadczony fachowiec 5 000 zł i więcej. 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70