TERMINARZ REKRUTACJI

 

KALENDARZ REKRUTACJI

DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH W ROKU 2018

1. Wydawanie wzorów dokumentów oraz skierowań na badanie lekarskie dla  kandydatów do szkoły – od 7 maja 2018 r. w sekretariacie szkoły

     lub wypełnienie formularzy na stronie internetowej http://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl  (drukujemy, podpisujemy i zanosimy do szkoły).

 

2. W terminie od 7 maja 2018 r. do 12 czerwca 2018 r. składanie dokumentów dotyczących przyjęcia do Technikum nr 6:

a.     wniosek,

b.     załączniki do wniosku ,

c.     zaświadczenie lekarskie,

d.     dwa  zdjęcia.

 

3. Od  22  czerwca do 26 czerwca 2018 r.: przyjmowanie  świadectw i zaświadczeń do godz. 14.00.

 

4. 2 lipca 2018 r. godz. 10:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły .

 

5. Do 10 lipca 2018 r. do godz. 14:00 potwierdzenie woli nauki w szkole – należy dostarczyć oryginały: świadectwa gimnazjum i zaświadczenie

    o  wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 

6. Ogłoszenie wyników naboru – 11 lipca 2018 r., godz. 10:00. 

 

7. BADANIA  KANDYDATÓW:

    Na terenie szkoły w dniach  05 – 08.06.2018 r. w godz. od 8.00 do 11.00 ( z rodzicami )  – koszt badania pokrywa szkoła.

    Badania w innym terminie kandydat wykonuje indywidualnie u innego lekarza medycyny pracy i sam pokrywa koszt takiego badania.

    Na badanie należy przynieść kartę badania rozwoju ucznia gimnazjum.

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70