VI Młodzieżowy Dzień z Doradcą Zawodowym

Dnia 20.10.2017 w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w ZSEiT odbył się VI Młodzieżowy Dzień z Doradcą Zawodowym pod hasłem „Wiem, potrafię, lubię – moje kompetencje na rynku pracy”. Inicjatywa ta ma na celu spopularyzowanie poradnictwa zawodowego i jego znaczącej roli w świadomym planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej młodzieży. Przemyślane wybory edukacyjne ułatwiają w późniejszym czasie młodym ludziom wejście na rynek pracy. Istotne znaczenie mają również umiejętności psychospołeczne młodzieży, a także ich wiedza o prawach rządzących rynkiem pracy, wymaganiach pracodawców, aktualnych tendencjach rozwojowych.

 

Uczniowie klas maturalnych mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez doradców zawodowych pracujących w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie
1. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
2. Warsztaty autoprezentacji
3. Jak skutecznie szukać pracy?
4. Wybory edukacyjne i ich wpływ na drogę zawodową. 


Oprócz warsztatów młodzież mogła uczestniczyć także w spotkaniu informacyjnym pod tytułem "Odkryj swój potencjał zawodowy".

 

W szkole gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomiczno Handlowych, Zespołu Szkół Mechaniczno- Energetycznych, LO VIII oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno- Spożywczych. 

 

Organizatorzy: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie 

~K. Bartkowska

 

VI Młodzieżowy Dzień z Doradcą Zawodowym

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
ul. Bałtycka 37 A

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70