Współpraca partnerska z Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym z siedzibą w Olsztynie

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne z siedzibą w Olsztynie od dnia 15.01.2019r. rozpoczęło współpracę partnerską z Naszą Szkołą. 

Cel i zakres Współpracy:

a) wykorzystywanie innowacyjnych technologii informatycznych w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych;

b) poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji w zakresie wykorzystywania nowych technologii w formalnej i nieformalnej działalności edukacyjnej;

c) upowszechniania dziedzin wiedzy objętych statutowymi działaniami OPiOA;

d) kształtowania aktywnych postaw poznawczych młodzieży;

e) promocji nauk przyrodniczych poprzez organizowanie wspólnych działań o wartościach naukowych, edukacyjnych i kulturalnych;

f) promocji innowacyjnych technologii.

SZCZEGÓŁY  - POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70