Współpraca z Politechniką Gdańską

Politechnika Gdańska od 23.03.2018r. rozpoczęła współpracę z Naszą Szkołą. 

 

ZSEiT w Olsztynie zgodnie z §2 porozumienia współpracuje z Politechniką Gdańską poprzez:

1. Konsultowanie z Politechniką Gdańską wdrażanych programów nauczania matematyki, fizyki, chemii, informatyki, przedmiotów uzupełniających oraz innowacji pedagogicznych, w zakresie umów, o których mowa w §5 ust. 3. porozumienia.

2. Zapewnianie udziału uczniów ZSEiT w Olsztynie w zajęciach przygotowanych przez Politechnikę Gdańską zgodnie z ustalonym przez obie strony harmonogramem.

3. Ustalanie w obustronnych konsultacjach liczby i rodzaju zajęć edukacyjnych, które realizowane będą przez nauczycieli akademickich.

4. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych.

5. Przekazywanie uczniom ZSEiT w Olsztynie informacji o warunkach nauki na Politechnice Gdańskiej.

6. Informowanie o programach edukacyjnych wdrażanych w ZSEiT w Olsztynie. 

 

Politechnika Gdańska zgodnie z §2 porozumienia współpracuje z ZSEiT w Olsztynie poprzez:

 

1. Współtworzenie, doradztwo, opiniowanie lub ewaluację programów edukacyjnych, innowacji i eksperymentów wdrażanych w ZSEiT w Olsztynie.

2. Dzielenie się doświadczeniem dydaktycznym z nauczycielami ZSEiT w Olsztynie.

3. Umożliwianie uczniom ZSEiT w Olsztynie łączenia nauki w szkole z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem studiów.

4. Bieżące informowanie o warunkach nauki na Politechnice Gdańskiej.

5. Wspieranie i doskonalenie kształcenia uczniów poprzez prowadzenie przez kadrę Politechniki Gdańskiej na terenie uczelni wykładów otwartych, wykładów i ćwiczeń dla uczniów ZSEiT w Olsztynie, a także umożliwienie udziału w imprezach edukacyjnych i kołach naukowych. 

Umowa współpraca

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70