Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Szanowni Państwo,

od 12 marca do 26 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Uczniowie szkół ponadpodstawowych (technikum) w tych dniach nie przychodzą do szkoły. Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku z powyższym prosimy o zapewnienie opieki swoim dzieciom i monitorowanie ich stanu zdrowia. Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych kanałów elektronicznych w celu przekazania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele. Bieżące informacje ww. sprawie znajdą Państwo pod adresem:            https://www.gov.pl/web/edukacja.


 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

ul Bałtycka 37 A

10-144 Olsztyn

 

sekretariat: 89 527 92 65
sekretariat/centrala: 89 527 51 91
fax: 89 522 69 70